รายงานการจัดการฐานข้อมูลหลักสูตร (CMDS)
Course Management Database Systems(Report).

 
 

รายงานข้อมูลหลักสูตร


  ค้นหาหลักสูตร

 
  คำค้นหา :    
คำอธิบาย :
   ระบุคำค้นที่ต้องการค้นหา(บางส่วน) แล้วจึงกดปุ่ม "ค้นหาข้อมูล" เพื่อเรียกดูผลการค้นหาข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โทร/แฟ็กซ์ 075-392043    E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th
Copyright ©2016-2020 All Rights Reserved.